Logo Sportreka oraz sails.pl
Logo YKP

Formularz Zgłoszeniowy

Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na placówkę wypoczynku

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka

np. na co jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stałe leki, w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny, czy nosi okulary

Dodatkowe informacje i uwagi rodziców (opiekunów)

Informacje o szczepieniach (podać rok)

Inne

Informacja o dziecku od wychowawcy klasy

(zainteresowania, hobby, relacje z kolegami, osiągnięcia ucznia, czemu należy poświęcić mu więcej uwagi? inne spostrzeżenia)

logo sails.pl

Kontakt | Admin

logo futuro